HV-08-041 - CANG!!

CANG!!
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
Chặn
Đưa tối đa 1 quân từ khu vực Đập Bóng và 1 quân từ khu vực Chuyền Bóng trên sân mình ra khu vực Chặn Bóng. Sau đó, nếu ở khu vực Chặn Bóng trên sân mình có nhân vật "Aone Takanobu", "Futakuchi Kenji" và "Koganegawa Kanji" thì ở lượt tiếp theo của đối phương, đối phương chỉ Đỡ Bóng thành công khi điểm Đỡ lớn hơn hoặc bằng 7.

Mô tả

CANG