HVD-05-006 - Bokuto Kotaro

Bokuto Kotaro
Đội bóng Fukurodani Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Starter Normal KIRA
Chỉ số
1
0
3+
0
Starter Normal KIRA
Năng lực Ý Chí
3 : Khi nhân vật này ra sân và có từ 3 Ý Chí trở lên, tự +2 điểm Đập và đặt 3 quân trên cùng từ bộ cờ của mình vào khu vực Loại Bỏ. Nếu trong 3 quân đó có quân Hành Động thì không được đưa quân "Bokuto Kotaro" ra sân mình trong hiệp này nữa.

Mô tả

Hey hey heyyy!!