HV-09-035 - Bokuto Kotaro

Bokuto Kotaro
Đội bóng Fukurodani Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
2
0
3+
0
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng từ trên tay, được phép đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ để tự +1 điểm Đập và đặt tối đa 1 quân Hành Động ở khu vực Hành Động của đối phương vào khu vực Loại Bỏ.

Mô tả

Bên trái! Số 4! Số 4!