HV-08-035 - Bokuto Kotaro

Bokuto Kotaro
Đội bóng Fukurodani Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Super
Chỉ số
0
0
3+
1
Super
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng, nếu nhân vật Chuyền Bóng trên sân mình là "Akaashi Keiji", được phép đặt 3 quân từ khu vực Hành Động vào khu vực Loại Bỏ để tự +2 điểm Đập.

Mô tả

Nôn nóng muốn đập banh rồi!!!