HV-06-035 - Bokuto Kotaro

Bokuto Kotaro
Đội bóng Fukurodani Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Rare
Chỉ số
4
0
3
0
Rare
Năng lực

Mô tả