HV-06-034 - Bokuto Kotaro

Bokuto Kotaro
Đội bóng Fukurodani Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Ultra
Chỉ số
0
0
3+
0
Ultra
Năng lực Sấm
3 : Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng từ trên tay và có từ 3 Ý Chí trở lên, tự +1 điểm Đập. Hoặc nếu ở khu vực Loại Bỏ của mình có từ 3 quân "Bokuto Kotaro" trở lên, tự +2 điểm Đập.

Mô tả

Chuyền phát cuối qua đây nàooo!!!