HV-09-043 - Bobata Kazuma

Bobata Kazuma
Đội bóng Jozenji Khối Lớp 11
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Normal
Chỉ số
3
0
3
0
Normal
Năng lực Kích Hoạt
(Đặt quân này và 1 quân Hành Động từ trên tay vào khu vực Loại Bỏ) : Rút 2 quân từ bộ cờ, +2 điểm Đỡ hoặc +1 điểm bất kì cho 1 nhân vật trường Jozenji trên sân mình.

Mô tả

Khẩu hiệu của đội mình quê mùa muốn chết.