HV-06-058 - Bật công tắc rồi! “Chế độ chán nản” của Bokuto!!!”

Bật công tắc rồi! “Chế độ chán nản” của Bokuto!!!”
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
ĐỡĐập
Được phép đặt 1 quân "Bokuto Kotaro" từ trên tay vào khu vực Loại Bỏ để +2 điểm Đập hoặc Đỡ cho 1 nhân vật trường Fukurodani trên sân mình (ngoài "Bokuto Kotaro"), sau đó rút 2 quân từ bộ cờ.

Mô tả

Bật công tắc rồi! “Chế độ chán nản” của Bokuto!!!”