HV-05-037 - Azumane Asahi

Azumane Asahi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Rare
Chỉ số
0
0
3+
0
Rare
Năng lực Ý Chí
2,2 : Khi nhân vật này xuất hiện và nằm trên “Hinata Shoyo", được phép sử dụng từ nhân vật này và nhân vật Chuyền Bóng “Kageyama Tobio” mỗi nhân vật 2 Ý Chí để tự + 2 điểm Đập.

Mô tả