HV-04-009 - Azumane Asahi

Azumane Asahi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Super
Chỉ số
1
0
3+
1
Super
Năng lực Ý Chí
Khi nhân vật Đập Bóng trường Karasuno xuất hiện trên sân mình, được phép đặt quân này từ trên tay vào khu vực Đập Bóng để tấn công từ hàng sau. (Đặt toàn bộ Ý Chí của nhân vật này vào khu vực Loại Bỏ. Nếu đặt từ 2 Ý Chí trở lên, tự +1 điểm Đập. Hoặc nếu đặt từ 4 Ý Chí trở lên, tự + 2 điểm Đập.)

Mô tả