HV-03-016 - Azumane Asahi

Azumane Asahi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
1
0
3+
2
Normal
Năng lực Ý Chí
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng, được phép sử dụng 3 Ý Chí để tự +1 điểm Đập.

Mô tả