HV-03-015 - Azumane Asahi

Azumane Asahi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Super
Chỉ số
0
0
3
0
Super
Năng lực Ý Chí
Khi nhân vật này là nhân vật Đập Bóng, nếu đã sử dụng quân "Tôi là... Cò mồi đỉnh nhất...!", được phép sử dụng 5 Ý Chí để đối phương không được đưa ra nhân vật Đỡ Bóng ở lượt tiếp theo.

Mô tả