HV-02-018 - Azumane Asahi

Azumane Asahi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
4
0
2
0
Normal
Năng lực

Mô tả