HV-02-017 - Azumane Asahi

Azumane Asahi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Rare
Chỉ số
1
0
3+
1
Rare
Năng lực Ý Chí
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng nhờ năng lực của quân "Chúng ta sẽ lấy lại số điểm đã mất.", được phép sử dụng 2 Ý Chí để tự +1 điểm Đập.

Mô tả