HV-01-031 - Azumane Asahi

Azumane Asahi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
2
0
3
2
Normal
Năng lực

Mô tả