HV-01-030 - Azumane Asahi

Azumane Asahi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Rare
Chỉ số
0
0
3
3
Rare
Năng lực

Mô tả