HV-01-028 - Azumane Asahi

Azumane Asahi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Ultra
Chỉ số
0
0
3
0
Ultra
Năng lực Ý Chí
Khi "Nishinoya Yu" xuất hiện ở khu vực Đỡ Bóng trên sân mình, được phép sử dụng 2 Ý Chí để +1 điểm Đỡ cho nhân vật đó rồi thu hồi nhân vật này về trên tay.

Mô tả

Câu 1: Khi nhân vật này ở khu vực Đỡ Bóng, nếu “Nishinoya Yu” xuất hiện trên nhân vật này, có được phép kích hoạt năng lực của nhân vật này hay không ?

Trả lời: Không được phép kích hoạt năng lực của nhân vật này.