HV-10-050 - Azumane Asahi

Azumane Asahi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Super
Chỉ số
1
0
3+
1
Super
Năng lực
Khi nhân vật này ra sân ở khu vực Đập Bóng, được phép đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ để tự +1 điểm Đập. Hoặc nếu quân vừa đặt vào khu vực Loại Bỏ là quân Hành Động, tự +3 điểm Đập.

Mô tả

Mình nhất định sẽ phá vỡ nó với tư cách chủ công!!