HV-10-013 - Azumane Asahi

Azumane Asahi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
0
0
3
3+
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chặn Bóng, nếu trên sân mình có từ 2 nhân vật Chặn Bóng trở lên, tự +2 điểm Chặn.

Mô tả

Một…hai…ba!