HV-09-009 - Azumane Asahi

Azumane Asahi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Rare
Chỉ số
2
0
3+
0
Rare
Năng lực Sấm
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng từ trên tay, nếu có từ 3 Ý Chí trở lên, tự +1 điểm Đập. Hoặc nếu trên tay đối phương có từ 7 quân trở lên, tự +4 điểm Đập.

Mô tả

Không thể để tụi nó giành cú bóng ghi điểm này!!!