HV-08-009 - Azumane Asahi

Azumane Asahi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
1
0
3+
0
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng và nhân vật Chuyền Bóng trên sân mình là "Nishinoya Yu" thì tự +1 điểm Đập.

Mô tả