HV-07-011 - Azumane Asahi

Azumane Asahi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Ultra
Chỉ số
1
0
3+
0
Ultra
Năng lực
Khi nhân vật này ra sân, được phép đặt 1 quân Hành Động từ trên tay vào khu vực Hành Động để tự +1 điểm Đập hoặc Giao. (Năng lực của quân Hành Động vừa được đặt vào khu vực Hành Động không được kích hoạt).

Mô tả

Một cú NO-TOUCH ACE ngay đầu trận…!!