HV-06-010 - Azumane Asahi

Azumane Asahi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
3
0
3
2
Normal
Năng lực

Mô tả

Nhưng như thế thì chẳng đáng gọi là vũ khí chút nào!!