HV-06-009 - Azumane Asahi

Azumane Asahi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Super
Chỉ số
1
0
3+
0
Super
Năng lực Sấm
3 : Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng và nằm trên "Hinata Shoyo", nếu có từ 3 Ý Chí trở lên, tự +2 điểm Đập. Sau đó, đặt 3 quân trên cùng của bộ cờ vào khu vực Loại Bỏ.

Mô tả

Trái bóng đó là của anh.