HVD-03-008 - AZUMANE ASAHI

AZUMANE ASAHI
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Starter Normal
Chỉ số
2
0
3
2
Starter Normal
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chặn Bóng, rút 1 quân từ bộ cờ.

Mô tả

Cả điểm lẫn mạch đấu, tôi sẽ không giao lại cho các người đâu!