HV-11-011 - Azumane Asahi

Azumane Asahi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Super
Chỉ số
3+
0
3
0
Super
Năng lực Sấm
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đỡ Bóng, nếu có từ 3 Ý Chí trở lên, tự +2 điểm Đỡ. Sau đó, nếu trên tay mình còn từ 4 quân trở xuống, được phép rút thêm 1 quân từ bộ cờ.

Mô tả

Chỉ một bước thôi!!!