HV-07-025 - Asamushi Kaito

Asamushi Kaito
Đội bóng Kakugawa Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
3
1
0
0
Normal
Năng lực Kích Hoạt
〔Đặt quân này từ trên tay vào khu vực Loại Bỏ〕: +2 điểm Đỡ cho 1 nhân vật trường Kakugawa trên sân mình hoặc +1 điểm Đập cho 1 nhân vật "Hyakuzawa Yudai". Sau đó, không thể kích hoạt năng lực [= Kích hoạt] của "Asamushi Kaito" ở lượt này.

Mô tả

Được rồi! Hyakuzawa!