HV-05-048 - Aone Takanobu

Aone Takanobu
Đội bóng Công nghệ Date Khối Lớp 11
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Rare
Chỉ số
0
0
3
3
Rare
Năng lực
Khi nhân vật này là nhân vật Chặn Bóng và tổng điểm Chặn của các nhân vật Chặn Bóng trường Công Nghệ Date trên sân mình lớn hơn hoặc bằng 20, đối phương không được đưa ra nhân vật Đỡ Bóng ở lượt tiếp theo.

Mô tả

Cao lớn và nhanh nhạy