HV-04-020 - Aone Takanobu

Aone Takanobu
Đội bóng Công nghệ Date Khối Lớp 11
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Super
Chỉ số
0
0
3
3
Super
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chặn Bóng, được phép đặt 1 quân Nhân Vật trường Công Nghệ Date từ trên tay vào khu vực Loại Bỏ để thu hồi lên tay 1 quân từ khu vực Hành Động.

Mô tả