HV-03-027 - Aone Takanobu

Aone Takanobu
Đội bóng Công nghệ Date Khối Lớp 11
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Rare
Chỉ số
0
0
3
3
Rare
Năng lực
Khi nhân vật này là nhân vật Chặn Bóng và bên mình Chặn Bóng thành công với tổng điểm Chặn của các nhân vật Chặn Bóng lớn hơn hoặc bằng 5 thì ở lượt tiếp theo của đối phương, đối phương chỉ Đỡ Bóng thành công nếu điểm Đỡ lớn hơn hoặc bằng 4.

Mô tả