HV-02-044 - Aone Takanobu

Aone Takanobu
Đội bóng Công nghệ Date Khối Lớp 11
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Normal
Chỉ số
0
0
3
3
Normal
Năng lực

Mô tả