HV-11-055 - Aone Takanobu

Aone Takanobu
Đội bóng Công nghệ Date Khối Lớp 11
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Rare
Chỉ số
0
0
2
3
Rare
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng hoặc khu vực Chặn Bóng, nếu khu vực Loại Bỏ của mình có từ 5 quân Nhân Vật trường Công Nghệ Date trở lên, được phép chọn tối đa 1 quân Nhân Vật trường Công Nghệ Date (ngoại trừ "Aone Takanobu") từ bộ cờ cho đối phương xem rồi thêm lên tay. Xáo lại bộ cờ.

Mô tả

Ngày mai tôi sẽ chặn cậu.