HVP-056 - Aone Takanobu

Aone Takanobu
Đội bóng Công nghệ Date Khối Lớp 11
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Promo
Chỉ số
0
0
3
3
Promo
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chặn Bóng, nếu có từ 10 quân nhân vật trường Công nghệ Date trở lên ở khu vực Loại Bỏ của mình, thu hồi lên tay tối đa 1 quân nhân vật trường Công nghệ Date từ khu vực Loại Bỏ của mình, ở lượt tiếp theo của đối phương, mỗi nhân vật Đỡ Bóng của đối phương đều bị -6 điểm Đỡ khi ra sân.

Mô tả