HV-10-056 - Aone Takanobu

Aone Takanobu
Đội bóng Công nghệ Date Khối Lớp 11
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Super
Chỉ số
0
0
2
3+
Super
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chặn Bóng, nếu ở khu vực Loại Bỏ trên sân mình có từ 4 quân Nhân Vật trường Công Nghệ Date trở lên, tự +2 điểm Chặn.

Mô tả

Số 10!!!