HV-09-025 - Aone Takanobu

Aone Takanobu
Đội bóng Công nghệ Date Khối Lớp 11
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Super
Chỉ số
0
0
3
3
Super
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chặn Bóng, được phép đặt 2 quân từ trên tay vào khu vực Loại Bỏ để đưa tối đa 2 quân Nhân Vật trường Công Nghệ Date từ khu vực Loại Bỏ trở lại khu vực Chặn Bóng.

Mô tả

Tại đây đâu!!