HV-08-017 - Aone Takanobu

Aone Takanobu
Đội bóng Công nghệ Date Khối Lớp 11
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Ultra
Chỉ số
0
0
3
3+
Ultra
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chặn Bóng, nếu ở khu vực Loại Bỏ trên sân mình có từ 6 quân Nhân Vật trường Công Nghệ Date trở lên thì tự +2 điểm Chặn. Sau đó thu hồi lên tay tối đa 1 quân từ khu vực Hành Động.

Mô tả

Em làm tốt lắm.