HV-04-029 - Aone & Futakuchi

Aone & Futakuchi
Đội bóng Công nghệ Date Khối Lớp 11
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
0
0
3
3
Rare
Năng lực
Khi nhân vật này ra sân, được phép chọn tên quân này là "Aone Takanobu" hoặc "Futakuchi Kenji".

Mô tả