HV-07-040 - Anh muốn ở một nơi có thể dốc hết sức mà chơi cho đến khi bản thân cảm thấy hài lòng.

Anh muốn ở  một nơi có thể dốc hết sức mà chơi cho đến khi bản thân cảm thấy hài lòng.
Đội bóng Karasuno, Nekoma Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
Rút cờ
Được phép thu hồi lên tay 1 quân "Tsukishima Akiteru" từ khu vực Loại Bỏ của mình. Sau đó, chọn tối đa 1 quân "Tsukishima Kei" từ bộ cờ cho đối phương xem rồi thêm lên tay, xáo lại bộ cờ.

Mô tả

Anh muốn ở một nơi có thể dốc hết sức mà chơi cho đến khi bản thân cảm thấy hài lòng.