HV-08-046 - Anh cũng nghĩ vậy đấy☆

Anh cũng nghĩ vậy đấy☆
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
GiaoĐập
Được phép chỉ định tên 1 quân cờ. Ở lượt tiếp theo của đối phương, nếu đối phương đưa ra nhân vật Đập Bóng trùng với tên quân cờ được chỉ định thì nhân vật Đập Bóng này bị -3 điểm Đập và mình được phép rút 2 quân từ bộ cờ.

Mô tả

Anh cũng nghĩ vậy đấy☆