HV-09-062 - Anh Bokuto, vừa rồi anh né cậu ta phải không?

Anh Bokuto, vừa rồi anh né cậu ta phải không?
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
Rút cờ
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, nếu nhân vật Đập Bóng trên sân mình là "Bokuto Kotaro" và khu vực Hành Động của đối phương có từ 1 quân trở xuống, được phép rút 3 quân từ bộ cờ và đặt 2 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ. Sau đó, trong lượt này, không được sử dụng quân "Anh Bokuto, vừa rồi anh né cậu ta phải không?" nữa.

Mô tả

Anh Bokuto, vừa rồi anh né cậu ta phải không?