HV-08-016 - Akiu Kazuteru

Akiu Kazuteru
Đội bóng Wakutani Minami Khối Lớp 11
Vị trí Libero Độ hiếm Normal
Chỉ số
5
0
0
0
Normal
Năng lực

Mô tả