HV-07-051 - Akimiya Noboru

Akimiya Noboru
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm
Chỉ số
Năng lực
Cổ động
Đừng có im lặng như vậy! Bình thường mấy đứa ồn ào lắm mà!

Mô tả

Đừng có im lặng như vậy! Bình thường mấy đứa ồn ào lắm mà!