HVD-05-007 - Akaashi Keiji

Akaashi Keiji
Đội bóng Fukurodani Khối Lớp 12
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Starter Normal
Chỉ số
2
1
1
2
Starter Normal
Năng lực Ý Chí
3 : Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chuyền Bóng từ trên tay và có từ 3 Ý Chí trở lên, rút tối đa 1 quân "Bokuto Kotaro" từ bộ cờ, đưa cho đối phương xem rồi thêm lên tay, xáo lại bộ cờ.

Mô tả

Phiền các cậu nhé…