HV-11-046 - Akaashi Keiji

Akaashi Keiji
Đội bóng Fukurodani Khối Lớp 11
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Normal
Chỉ số
1
1
0
2
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chuyền Bóng, nếu khu vực Hành Động của đối phương có từ 1 quân trở xuống, thu hồi lên tay tối đa 1 quân Nhân Vật trường Fukurodani từ khu vực Loại Bỏ.

Mô tả

Akaashi: Phiền các cậu nhé…
Sarukui & Konoha & Komi: Để bọn tôi lo.