HV-09-036 - Akaashi Keiji

Akaashi Keiji
Đội bóng Fukurodani Khối Lớp 11
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Normal
Chỉ số
0
1+
0
0
Normal
Năng lực
Kết thúc giai đoạn Đập Bóng của mình, nếu nhân vật này là nhân vật Chuyền Bóng và khu vực Hành Động của đối phương có từ 1 quân trở xuống, tự +1 điểm Chuyền.

Mô tả

Hey Hey Hey!!