HV-08-036 - Akaashi Keiji

Akaashi Keiji
Đội bóng Fukurodani Khối Lớp 11
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Super
Chỉ số
2
1
0
1
Super
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chuyển Bóng, được phép đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ. Sau đó, thu hồi lên tay tối đa 1 quân "Bokuto Kentaro" từ Ý Chí của nhân vật Đập Bóng trên sân mình.

Mô tả

Họ đã không còn tập trung vào chủ công nữa.