HV-07-019 - Akaashi Keiji

Akaashi Keiji
Đội bóng Fukurodani Khối Lớp 12
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Rare
Chỉ số
1
1
0
1
Rare
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chuyền Bóng, được phép đặt 1 quân Nhân Vật trường Fukurodani từ trên tay vào Ý Chí của nhân vật Đập Bóng để tấn công từ hàng sau. (Kết thúc lượt này, đối phương không thể đưa ra nhân vật Chặn Bóng ở lượt tiếp theo và chỉ Đỡ Bóng thành công nếu điểm Đỡ lớn hơn hoặc bằng 1.)

Mô tả

Karasuno đã bắt đầu nhận ra Fukurodani là một đội như thế nào.