HV-06-037 - Akaashi Keiji

Akaashi Keiji
Đội bóng Fukurodani Khối Lớp 11
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Rare
Chỉ số
3
1
2
3
Rare
Năng lực

Mô tả

Các khả năng xảy ra khi chuyền bóng cho anh Bokuto khi ảnh hơi hăng máu:
A. Ảnh ghi điểm như bình thường→Không vấn đề gì cả.
B. Ảnh đánh hỏng hoặc bị chặn bóng→Tinh thần lại càng suy sụp hơn.
C. Mình không chuyền cho ảnh→Ảnh sẽ dỗi.
Trường hợp C là phiền nhất.※Suy nghĩ trong 0.5s