HV-06-036 - Akaashi Keiji

Akaashi Keiji
Đội bóng Fukurodani Khối Lớp 11
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Ultra
Chỉ số
2
1+
1
1
Ultra
Năng lực Sấm
3 : Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chuyền Bóng từ trên tay và có từ 3 Ý Chí trở lên, tự +1 điểm Chuyền. Sau đó, được phép đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ để thu hồi lên tay 1 quân "Bokuto Kotaro" từ khu vực Loại Bỏ của mình.

Mô tả

Anh Bokuto!