HV-03-044 - Aaaaaaaa!!!

Aaaaaaaa!!!
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
Đỡ
Nâng điểm Đỡ của 1 quân "Hinata Shoyo" hoặc "Tanaka Ryunosuke" trên sân mình thành 6.

Mô tả